• Hãng sx : Ramaxel
  • Dung lượng : 2Gb
  • Bus : 800Mhz
  • Loại : 16 chip
  • Chi tiết : chíp dán 02 mặt
  • Bảo hành : 06 tháng