• Hãng sx : Micron
  • Dung lượng : 1Gb
  • Bus : 1066Mhz
  • Loại : 8 chip
  • Chi tiết : chíp dán 01 mặt
  • Bảo hành : 03 tháng