Tay game cho Iphone và Android

  • Kết nối : Bluetooth
  • Hỗ trợ : Các game của Gameloft , Asphalt 8 , tập kích , …
  • Tình trạng : Full box

 

http://